Xian Wang de Richang Shenghuo 3

Xian Wang de Richang Shenghuo 3

Type: ONA

Plot Summary: Third season of Xian Wang de Richang Shenghuo.

Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Slice of Life

Released: 2022

Status: Completed

Other name: The Daily Life of the Immortal King 3; 仙王的日常生活 第三季